*MHN 4- Cuối Thu (Thơ) Mộng Hoài Nhân (VN)

 

Mộng Hoài Nhân

 

 

 

CUỐI THU.

 

Lá nhuộm chiều thu trải sắc vàng.

Mây trời lãng đãng

lại vờn ngang.

Chim bay mõi cánh dừng bên núi.

Khói cuộn mưa tuôn mịt cuối đàng.

Vắng bạn muôn trùng cơn sóng vỗ.

Thương người vạn lý vận thơ sang.

Mong ngày nắng rọi ,huy hoàng sáng

Thắm đóa Tường Vy đẹp dịu dàng.

 

Mộng Hoài Nhân

Sài Gòn cuối thu 2020.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền