*MINHP 3- Bên Thuyền Ngắm Trăng (Thơ) Minh Phượng (VN)

 

Minh Phượng

 

 

 

BÊN THỀM NGẮM TRĂNG

 

Tại sao em khóc chàng ơi

Phải chăng thơ có nỗi buồn trong em

Cuộc đời một kiếp đa đoan

Dẫu sao em cũng chót mang tính chàng

 

Đêm khuya ngắm anh trắng vàng

Trăng cười bẽn lẽn bẽ bàng lòng em

Xin ông nguyệt hãy se duyên

Tình xa thắm lại bên thềm chờ trăng,

 

3/11/20

Trần Minh Phượng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền