*TRTRÂN 22- Thông Báo ... Ốm Thơ Trân Trân (VN)

 

Trân Trân

 

 

THÔNG BÁO ...ỐM

 

Hôm nay em ốm thật rồi

Đầu như búa bổ miệng thôi nói cười

Nhan sắc kém hẳn xinh tươi

Chân tay nhức mỏi bệnh lười phát ra

 

Ai thương em đến tặng quà

Nho, cam, táo mỹ lẵng hoa con gà

Không thì kí thịt bò nha

Mời luôn bác sĩ đến nhà khám thăm

 

Bác biểu em cứ việc nằm

Đừng thơ đừng thẩn hãy chăm ăn vào

Nhưng mà sốt vẫn còn cao

Nếu như được chén Yến xào thì hay

 

Hạt sen đều đặn mỗi ngày

Uống cho mặt mũi hết say sẩm nà

Tiền đình rối loạn chóng qua

Thế là em lại la cà trên phây .

 

Trân Trân

3.11.20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền