*BNH 21- Bão Tố (Thơ) Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Bùi Ngọc Huấn

 

 

 

BÃO TỐ 

 

Bão giông bão tố bão lòng

Bão ghi dấu ấn vào dòng thời gian

Bão giông không đổ nhà quan

Chỉ làm tốc mái hàng ngàn nhà dân

 

Bão tố trong chốn dương trần

Trở thành áp thấp tần ngần đội mưa

Bão lòng đã thức tỉnh chưa

Yêu thương đùm bọc cho vừa lòng nhau

 

Bão nào cũng rất thương đau

Lũ nào cũng chỉ làm nhàu đất đai...!

Bão giông bão tố dẳng dai

Bão lòng cuồn cuộn đêm dài sẽ qua...

 

Lũ tràn bão táp mưa xa

Gieo bao đau khổ Cửa Nhà tan hoang!

Bi ai đau đớn bàng hoàng...!

Cầu mong mưa tạnh trời quang an bình!

 

 Bùi Ngọc Huấn

29-10-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền