*HNGỌC 11- Khát Vọng (Thơ) Hương Ngọc (VN)

 

Hương Ngọc

 

 

KHÁT VỌNG

 

Sao đường vắng ,,để mình em lẻ bước.

Mọi khát khao ,,sao chẳng được với đời.

Ước muốn rằng ,,ta sẽ được chung đôi.

Để bước trọn ,,cuối cuộc đời còn lại.

*

Dù bão táp ,,phong ba lòng chẳng ngại.

Tay nắm tay ,, cùng mãi mãi bên nhau.

Hưởng niềm vui,, với hạnh phúc ngọt ngào.

Lúc mạnh khỏe ,,hay ốm đau bệnh tật.

*

Trong cuộc sống ,,giầu sang hay chật vật.

Cũng không màng ,,với tất cả lòng tin.

Miễn làm sao ,,được chung một cuộc tình.

Nhưng mới đó ,,sao để mình lẻ bóng.

*

Anh đã bỏ ,,bao nhiêu niềm khát vọng.

Để ra đi,, em tuyệt vọng não nề.

Hỏi bây giờ ,,em đang tỉnh hay mê.

Anh đã khuất,,nỗi ê chề đau quặn.

*

Thôi đành thế ,, chuyện chúng mình chẳng đặng.

Hẹn kiếp sau ,, đi suốt chặng đường đời.

Hãy yên lòng ,,an nghỉ nhé anh ơi.

Xin khấn nguyện ,, cõi trời vui hưởng lạc....

 

03/11/20

Hương Ngoc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền