*HV 19- Mưa (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

 

MƯA...

 

Mưa rơi suốt cả đêm ngày

Mưa như nước lũ chảy dài trên sông

Mưa gieo ngập cả ruộng đồng

Mưa tràn bờ mẫu mênh mông nẻo đường

 

Mưa làm héo úa rau vườn

Mưa tuôn như suối trên nguồn về khơi

Mưa đừng rơi nữa mưa ơi!

Mưa còn rơi mãi đất trời quạnh hiu...

 

Bạc Liêu/4/11/2020

Hồng Vân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền