*NTN 13- Mộng Chẳng Thành Đôi (Thơ) Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

MỘNG CHẲNG THÀNH ĐÔI

 

Tình chẳng vẹn được như mong anh hỡi

Trắc do trời đã cắt sợi tơ duyên

Để cho bến phải xa thuyền

Chúng mình tan vỡ lời nguyền chung đôi

 

Hay tại bởi ai đứng ngồi đong đếm

Chữ tương phùng không kê đệm thẳng ngay

Cho nên chẳng thể tỏ bày

Trái tim đau xót từ nay lạnh lùng

 

Quãng đường vắng không còn chung nhịp bước

Vì cõi hồn đã đi ngược thời gian

Bờ mi ướt đẫm lệ tràn

Nỗi buồn đâu thể sẻ san cõi lòng

 

Câu ân nghĩa cùng khơi trong gạn đục

Đã không còn niềm thôi thúc con tim

Hình ai mộng ước gắn chìm

Từ nay xải cánh theo chim đi rồi

 

Thị Nguyệt Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền