*SH 36- Em Muốn Nói ... Yêu Anh (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

 

EM MUỐN NÓI...YÊU ANH

 

Muốn nói yêu anh lại ngượng ngùng

Thư hồng nên viết gửi hay không

Giấu mãi trong lòng nhưng ngại quá!

Muốn nói thật nhiều...anh biết không

 

Em muốn là hoa tỏa ngát hương

Đêm đêm theo gió phủ canh trường

Thơm ngát thư phòng anh gối mộng

Thỏa lòng em đó...nhớ cùng thương

 

Em muốn là mây, cơn nắng trưa

Che anh mát cả lối đi vừa

Tan sở anh về chân nhẹ bước

Xua đi mỏi mệt nắng lưa thưa

 

Em muốn em là con sóng xanh

Khỏa mát chân anh thật yên lành

Em muốn muốn nhiều...anh có biết

Muốn cùng sánh bước mải trăm năm

 

Nghĩ đến đây rồi em...nhớ anh

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền