*TĐ 273- Tương Tư Một Bóng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Tương Tư Một Bóng

 

Tương tư một bóng

Ròng rã bao hôm

Chán cháo, chán cơm

Liệt giường, liệt chiếu

 

Tương tư ai hiểu?

Nỗi lòng con gái

Khi đã yêu ai

Đêm nhớ, ngày mong

 

Tương tư một bóng

Thao thức năm canh

Lặng lẽ âm thầm

Giết dần tuổi mộng

 

Thủy Điền

07-11-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền