*TĐ 275- Người Về Trong Đêm Đông (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Người Về Trong Đêm Đông

 

Về sao em, đêm đã khuya rồi?

Phố vắng lặng, tuyết trời bao phủ

Sao không tạm nhà anh để ngủ

Mai hãy về còn đủ thời gian

 

Hãy cùng anh cho trọn đêm tàn

Bên ly ấm chè xanh hai đứa

Anh xin hứa, rằng anh xin hứa

Mai đưa về đến cửa chịu không?

 

Về sao em, trời lạnh, gió đông?

Đường xa lắm ... mình không, lo lắm

Ở lạ đi bên anh cùng ấm

Chờ đêm tàn ta .. nắm tay nhau

 

Anh sẽ đưa ... về tận đến rào

Ở lại nhé, hỡi nào cô bé?

Đừng về vội. ... mặt trời he hé

Ta cùng về một thể cho vui.

 

Thủy Điền

10-11-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền