*TTN 63- Gió Bụi Đường Xa (Thơ) Tống Thu Ngân (USA)

 

Tống Thu Ngân

 

 

GIÓ BỤI ĐƯỜNG XA

 

Gió bụi đường xa... bụi đường xa...

Tiễn bước chân người... người đi xa...

Dặm ngàn sương gió không cùng bước

Rẽ lối... xa rồi... dặm trường xa...

 

Ngàn sương gió cuốn dưới hiên nhà

Tiễn biệt người đi ánh trăng ngà

Tình ơi... thôi đã... thôi đừng nữa

Lá đã rơi nhiều... ôi thiết tha...

 

Gió bụi đường xa... người đi xa...

Tình ta cách biệt mấy quan hà

Chênh chao lá đổ chiều lữ thứ

Lá đổ chiều nay ôi xót xa

 

Người đã đi rồi đã xa ta

Mênh mông tuyết trắng ở ngoài xa

Dặm trường ai biết về đâu hỡi

Đã nói chia tay sao thiết tha

 

Gió bụi đường xa... bụi đường xa

Yêu thương mùa cũ vẫn đậm đà

Nhớ ai vó ngựa phai màu úa

Ngọn cỏ gió đùa... biển bao la...

 

Gió bụi đường xa... người đã xa...

Bao mùa yêu dấu... vẫn mặn mà

Người xa... thôi đã bao mùa cũ

Ta vẫn... chờ người... nơi phương xa...

 

Nơi phương xa...

Nơi phương xa...

 

TỐNG THU NGÂN 198

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền