*THUTÍM 42- Hiếu Lễ Nghĩa (Thơ) Thu Tím (VN)

 

Thu Tím

 

 

 

KÍNH TẶNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY

HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO 20/11

 

HIẾU LỄ NGHĨA

 

CƠM dẻo thơm công người cày cấy

CHA dãi dầu đổ bấy mồ hôi

ÁO trắng trẻ thắm môi cười

MẸ tần tảo gánh chợ đời gian nan

 

CHỮ i tờ bảng đen phấn trắng

THẦY cầm tay uốn nắn cho con

NÊN danh lòng nguyện sắt son

NGƯỜI xưa khuyên dạy đạo tròn báo ân

 

HIẾU phụ mẫu thờ Cha kính Mẹ

NGHĨA nhân tâm dạ trẻ khắc ghi

NHỚ hoài dù có đến đi

XÂY tương lai vẫn siết ghì trong tim

 

ĐÁP ơn Người tròn câu đạo thảo

ĐỀN công Thầy dạy bảo thẳng ngay

CƠM CHA ÁO MẸ CHỮ THẦY

NÊN NGƯỜI HIẾU NGHĨA NHỚ XÂY ĐÁP ĐỀN

 

Tim Thu

13/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền