*TĐA 54- Khúc Hát Trăng Mùa Đông (Thơ) Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

KHÚC HÁT TRĂNG MÙA ĐÔNG

 

Lưu luyến hồn ai lữ khách hành

Sương giăng lấp lánh núi sông xanh

Thanh thiên vọng nguyệt mây tình khúc

Dáng điệu duyên tơ nhân thế lành

Nguyệt quế cung đàn duyên tròn kiếp

Ru hồn diễm tuyết lạnh đồng tranh

Lam chiều khói toả tình thân thiết

Sao băng sáng tỏ ánh trăng thanh!

 

điệp khúc...

 

Lưu luyến hồn anh lữ khách hành

Sương giăng lấp lánh núi sông xanh

Thanh thiên vọng nguyệt mây tình khúc

Dáng điệu duyên tơ nhân thế lành

Nguyệt quế cung đàn duyên tròn kiếp

Ru hồn diễm tuyết lạnh đồng tranh

Lam chiều khói toả tình thân thiết

Sao băng sáng tỏ ánh trăng thanh!

 

Nhạc Võ Tất Thành Và Đỗ Hữu Phước

 

===== Trần Đức Ái ===

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền