*TMN 22- Dìu Nhau (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

 

 

DÌU NHAU...

 

Dìu nhau dưới bóng nợ nần

Nửa trăm năm giữa đã gần đã xa

Bây giờ như bóng mây qua

Đã không còn nữa chỉ là buông xuôi...

 

Hôm nay tôi với một tôi

Vẫn còn ở đấy mà thôi hết rồi

Lòng như sóng nước mồ côi

Đã không quay lại đã thôi chẳng còn!

 

Nương nhau năm tháng mỏi mòn

Để cho an lạc vỗ tròn muôn niên

Dìu nhau với cả tôn nghiêm

Ưu phiền cất giữ lặng im đi cùng...

 

Xin cho ẩn náu trùng phùng

Xin nhau xoá vết lạnh lùng đã tô...

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền