*TĐ 293- Trời Đã Vào Đông (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Trời Đã Vào Đông

 

Thu chầm chậm đi qua theo tiếng gió

Lá cuối cùng cũng giã biệt cành cây

Đàn Hải âu trình tự xếp hàng dài

Tung cánh nhạn rời xa phương bắc

 

Hạt tuyết trắng đầu đông rơi lất phắt

Phủ băng dầy những cổ thụ trơ trơ

Người dìu nhau đi dưới ánh đèn mờ

Không gian lặng hiện lên màn ... u ám

 

Tiếng chuông vọng xa xa nghe từng khoảng

Cuối thu tàn .... nhắc nhở bước Chinh nhân

Quây về mau ngày tháng đã cạn dần

Con Chim nhỏ quê nhà đang khao khát.

 

Thủy Điền

19-11-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền