*HOH 40- Đau (Thơ) Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

ĐAU .

 

Niềm đau ,nỗi nhớ quặn lòng tôi .

Quê hương mù mịt mờ sương khói .

Xứ lạ đất người ,tóc điểm phai .

Bao tháng năm dài tôi đã sống .

Giữa rừng núi thẳm mịt mờ khơi .

Sương rơi lành -lạnh hồn hoang dại .

Nguyệt điện then cài ,mây phủ mây .

Còn bao lâu nữa người ơi hỡi ?

Nước Việt an lành thôi gió mưa .

 

NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền