*TĐ 298- Đau Xót Thân Ta (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đau Xót Thân Ta

 

Anh bảo rằng ...!

Vì ham vui mà quên loài vật quí

Ngày ..... ra đồng, "Song hỷ " bắt cày thêm 

Làm thân Trâu chưa một phút được yên

Miệng mếu máo chảy lền vì đuối sức

 

Người như vật cái gì cũng có ..... mực

Ăn- ngủ- làm, chỉ đến mức .. thì thôi

Ta biết nhàn, biết thưởng thức nghỉ ngơi

Sao để chúng phải tả tơi như lụa

 

Em bảo rằng ...!

Em bảo rằng, anh ơi! Đời trâu, ngựa

Kiếp kéo cày hai buổi chỉ vậy thôi

Có chi đâu mà anh phải bồi hồi

Nhiều suy nghĩ để rồi hờn với trách

 

Phải trách chứ. Ai vỡ đồng, xới đất ?

Cho lúa xanh vươn nở phất phơ đồng

Ai đã làm nên hạt gạo trắng trong

Nuôi ta sống rã ròng bao thế kỷ.

 

Thủy Điền

22-11-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền