*QH 1- Vẫn Đó (Thơ) Quyên Hà (VN)

 

Quyên Hà

 

 

 

VẪN ĐÓ

 

Ngỡ đắm tình xưa chợt trở về

Cho dài nỗi đắng gửi hồn quê

Nhưng lần cứ đợi thềm trăng trễ

Giá buổi còn in vạt ngõ thề

Dẫu mới hòa / trao ngày mộng để

Đem lòng tạc gửi / ví là mê

Chờ ai lỡ rớt rơi dòng lệ

Cõi nhớ đầy tim khổ vạn bề

 

Cõi nhớ đầy tim khổ vạn bề

Vơi tràn khắc khoải rũ trào mê

Như nhè nhẹ đón hoa tàn trễ

Tại thẫn thờ trông lá trải thề

Nẫu ái môi /từng son mọng để

Hay dài thắm đợi /bỏng chiều quê

Ân nồng vẫn đó vương hờn lệ

Mãi chỉ là mơ bóng hiện về

 

23/11/2020

Quyên Hà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền