*QH 2- Khắc Khoải (Thơ) Quyên Hà (VN)

 

Quyên Hà

 

 

KHẮC KHOẢI

 

Vương tình cũng lại tưởng chờ chi

Dẫu cứ hờn ghen hỏi mộng gì

Thuở ấy người say hình tuyệt mỹ

Khi này kẻ ngập dáng nồng si

Là bao dạ đắm hoài mong nghĩ

Để chốn miền thương chợt lỡ ghì

Ngả nẫu hồng duyên mù mịt ví

Ngây đờ tiễn biệt giấc buồn đi

 

Ngây đờ tiễn biệt giấc buồn đi

Khỏa những niềm cay dạo đó ghì

Một phút mơ màng vơ vẩn nghĩ

Đôi lần vất vưởng dạt dào si

Mà hương bến nọ còn hoang chỉ

Bởi gió ngày kia vẫn nhạt gì

Trải đẫm âu sầu nay cạn ý

Xao lòng bỗng khắc khoải điều chi

 

26-11-2020

Quyên Hà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền