*SH 41- Ôi! Nỗi Nhớ (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

ÔI! NỖI NHỚ *

Ôi! Nỗi nhớ đã chia làm hai nửa

Nửa bên anh và nửa ở bên em

Có lẽ nào nỗi nhớ chẳng thành tên

Vì hai nửa lúc quên quên, nhớ nhớ

Cơn gió chiều cũng chia thành hai nửa

Lúc bên anh và lúc thổi về em

Gió mang theo canh cánh vạn nỗi niềm

Bâng khuâng hỏi ai quên rồi ai nhớ

Anh hiểu rằng đâu thể nào em nỡ

Vội quên anh vì xa mặt cách lòng

Anh vẫn vậy ngày dài đêm mong ngóng

Mơ ngày về sưởi ấm lại mùa đông

Từ hai đầu nỗi nhớ trải song song

Nhớ nhớ nhớ. Nhớ đã là vô hạn

Sương sẽ tan ngày mai trời lại sáng

Nắng ấm về ghép hai nửa hân hoan

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền