*LÊTR 3- Mộng Đầu Tan Vỡ (Thơ) Lê Trường (VN)

 

Lê Trường

 

 

 

MỘNG ĐẦU TAN VỠ 

 

Ngông ngênh tạt bỏ ánh trăng vàng.!

Khiến phận nhan hồng ảo não mang.

Kẻ đến bờ kênh buồn lặng lẽ.

Người vô tấm nệm ngủ mơ màng.

 

Cầu yêu lỗi nhịp lòng ngao ngán.

Chữ hẹn phai mờ ái dở dang.

Lão nguyệt hôm khùng xông xáo cản.

Nàng rưn rức lệ chảy đôi hàng.!

 

Ngày 23.11.2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền