*LĐX 16- Buồn (Thơ) Lệ Đá Xanh (VN)

 

Lệ Đá Xanh

 

 

 

BUỒN !

 

Thấm thoát thu tàn đón gió đông

Mây về phủ kín nẻo rừng thông

Tuyết rơi ươm lạnh khuôn lều cỏ

Cho nỗi ưu tư ngập cõi lòng

 

Núi vắng rừng thưa chiều quạnh quẽ

Cỏ mòn rêu nhạt với thời gian

Niềm thương nổi nhớ thêm chồng chất

Hy vọng ngày mai tươi nắng xuân

 

Rồi tiết đông về trong lạnh lẽo

Chạnh niềm thương nhớ bóng người xưa

Rừng thông heo hút mây ngăn lối

Tuổi ngọc son vàng nhạt nắng mưa ...

 

Lệ Đá Xanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền