*MHN 5- Kỳ Ngộ (Thơ) Mộng Hoài Nhân (VN)

 

Mộng Hoài Nhân

 

 

 

KỲ NGỘ

 

Thánh Thượng dễ chi được gặp Người !

Đường xa vạn dặm bước xa xôi.

Về đây mây nước vui kỳ ngộ.

Tiện nữ nào hay mắc tội Trời.

 

Đọc qua mấy vận thả ra ngay.

Thư pháp trình lên kính tặng Ngài

Thần thoại giấc mơ vừa tỉnh mộng.

Hừng đông sương trắng giọt hiên ngoài.

 

Mộng Hoài Nhân

Mùa đông 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền