*TQN 17- Nỗi Lòng Riêng (Thơ) Trần Quảng Nam (VN)

 

Trần Quảng Nam

 

 

 

NỖI LÒNG RIÊNG

 

Cả khoảng thời xuân lạc giữa dòng

Tan rồi mộng đẹp thuở chờ mong

Nổi trôi mây trắng buồn ngơ ngác

Nên kẻ tình vong quặn thắt lòng

 

Ta khách cuồng mê năm tháng đợi

Như đời tre trúc chịu lưng cong

Là kẻ thất phu mang hoài vọng

Bão lũ trao dâng sóng ngược dòng...

 

Trần Quảng Nam

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền