*HOH 42- Trăng Ơi (Thơ) Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

 

TRĂNG ƠI 

 

Trăng vàng soi bóng nước .

xin trăng giữ cầu thề .

Ôm em trăng hôn nhé .

Mặc đá nhìn nghe trăng.

Em không nhiều mơ mộng.

Chỉ muốn ở cùng trăng.

Hoa đăng ,trăng sáng đôi bờ .

Chiếu hoa , thơ dệt .

Sao trời làm chăn .

Có được không ?

Trăng ơi , trăng ơi .

 

NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền