*TĐ 310- Thỏ Thẻ Cùng Anh (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Thỏ Thẻ Cùng Anh

 

Đời tôi ví như một hòn đá cuội

Nằm giữa trời nắng dội, mưa rơi

Chiều sóng về ào ạt ,vỗ tả tơi

Mà vẫn nhẫn, bởi đời là bể khổ

 

Giống như yêu biết rằng nhiều khi lỡ

Nhưng một lòng, một dạ chớ thở than

Tôi yêu anh, yêu tất cả lòng vàng

Và chấp nhận những phũ nàng nếu có

 

Xin anh hiểu những gì tôi cạn tỏ

Một kiếp người thỏ thẻ chữ thủy chung

 

Thủy Điền

30-11-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền