*LVT 60- Chùm Thơ Của Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

 

Gội Bóng Hoàng Hôn

 

 

Người về gội bóng hoàng hôn

Chợt nghe sợi tóc rụng buồn như mây

Người cầm sợi tóc trên tay

Thấy lòng hiu hắt chở đầy màu xưa

Hình như trời đang Mười Hai

Gió về đâu ? Thổi cho dài nhớ nhung !

Hình như trời đang mùa đông

Lòng như chiếc lá chạnh vàng chớm rơi

Hình như trong cõi tình tôi

Người đem sợi tóc buộc hoài câu thơ.

 

LVT

 

CÕI VỀ XA LẠ

 

Tôi về lạ cả cơn mơ

Lạ con đường cũ, lạ bờ sông xưa

Lạ từ giọt nắng sợi mưa

Đìu hiu bóng lá rơi mờ bóng tôi

Mênh mông lạ cả đất trời

Nghe xa lạ cả chính tôi, bàng hoàng

Câu thơ chợt cũng úa vàng

Rụng buồn giữa cõi nhân gian muộn phiền

Tôi về theo nhịp đời quên

Bóng mình lạ với bóng chim bên trời.

 

LVT

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền