*QH 3- Đắng Giọt Môi (Thơ) Quyên Hà (VN)

 

Quyên Hà

 

 

ĐẮNG GIỌT MÔI

 

Dẫu thoảng hương chiều rát cặp môi

Còn đâu buổi ấy chợt xa rồi

Vừa sâu mặn / bỗng giờ đơn gối

Chỉ gió hiu cành / đã lạnh côi

Bởi dạo thương người vương ngõ lối

Mà tim nhớ kẻ dõi non đồi

Mây sầu vất vưởng như chờ bội

Đắm mộng xưa thề lỡ xẻ đôi

 

Đắm mộng xưa thề lỡ xẻ đôi

Vùi bao kỷ niệm khuất lưng đồi

Yêu ngày lẻ/ gót buồn thêm vội

Mắt nẫu trông mòn / ngập buổi côi

Để giữ duyên thừa sao lại dối

Vì trao chữ hẩm đó chăng rồi

Đường tơ vạn ngả tình mê lối

Ảo não trong lòng đắng giọt môi

 

01/12/2020

Quyên Hà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền