*THNLÊ 15- Trên Cầu (Thơ) Lê Nguyệt Thưởng (USA)

 

Lê Nguyệt Thưởng

 

 

 

TRÊN CẦU

 

Nàng thơ thả dáng trên cầu

Dưới chân nước chảy sông sâu lững lờ

Chiều thu ngọn gió vẩn vơ

Tóc ai buông thả lững lờ mây vương

 

Hàng cây ngả bóng bên đường

Lá vàng sót lại vấn vương tiếng lòng

Dấu yêu đâu nữa mà mong

Thuyền tình xa bến giữa dòng bơ vơ

 

THƯỞNG NGUYỆT LÊ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền