*THHẢI 11- Con Đò Thời Gian (Thơ) Thanh Hải (VN)

 

Thanh Hải

 

 

CON ĐÒ THỜI GIAN

 

Thời gian thoáng vụt trôi

Như nước chảy qua cầu

Dòng đời trôi quá mau

Sức trẻ giờ phai phôi...

 

Thời gian đi vội vã...

Ta bỗng già hơn xưa

Tóc xanh giờ đã qua

Tiếc nuối sao cho vừa

 

Một năm đà sắp hết

Cuốn lịch mỏng vơi dần

Đông qua rồi tết đến

Tuổi lão đang kề gần

 

Ôi con đò tuổi tác

Tăng mãi theo thời gian

Nhớ tuổi hồng dĩ vãng...

Ta thả hồn mênh mang...

 

Thanh Hải

(05/12/2020)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền