*THNLÊ 17- Chùm Thơ Của Lê Nguyệt Thưởng (USA)

 

Lê Nguyệt Thưởng

 

 

ĐÔNG VỀ 

 

Đông về lạnh buốt cả bàn tay.

Mỗi độ thu đi dạ héo gầy...

Sợ lắm mai này quên buổi hẹn.

Đâu còn được nói những lời hay...!

 

 CHIỀU TÀN 

 

Chiều tàn nhạt nắng nổi cơn hanh

Nhặt chút hoàng hôn cố để dành

Gói lại chờ khi mùa gió bấc

Đông về sưởi ấm trái tim anh .

 

DEC.02.2020

Thưởng Nguyệt Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền