*TTN 71- Đôi Chim Chiền Chiện (Thơ) Tống Thu Ngân (VN)

 

Tống Thu Ngân

 

 

ĐÔI CHIM CHIỀN CHIỆN

 

Đôi chim chiền chiện

Như em và anh

Chuyền mãi trên cành

Ríu ra, ríu rít

Những con chim chích

Nhặt thóc ngoài sân

Đôi mắt trong ngần

Tíu ta, tíu tít

Đôi mình tinh nghịch

Hai đứa trẻ con

Dưới nắng hanh giòn

Hay hay đôi má

Như loài bói cá

Hai đứa bay xa

Mỗi nơi, mỗi đứa

Nhớ nhau ngập lòng

Đôi chim chiền chiện

Cùng nhau bay liệng

Kẻ bắc người nam

Cùng đậu cành cam

Cùng vin cành bưởi

Mùa đông cùng sưởi

Chấp cánh thong dong

Đôi chim chiền chiện...

Ríu ra ríu rít

Ríu ra ríu rít

Lá là la la

Lá là la la...

 

TỐNG THU NGÂN 1026

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền