*HTM 16- Lỗi Nhịp (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

LỖI NHỊP

 

Bởi đã yêu rồi cứ vọng âm

Còn thương vẫn đắm giọt mưa dầm

Trao người một thuở đầy hương sắc

Ngóng kẻ bao ngày lỡ bụi tâm

Mới gửi lời say thềm hẹn cũ

Liền đem chữ nhớ cạnh mong thầm

Như lòng khắc khoải ghi lần hạ

Thoảng chút thơ buồn chợt trỗi ngâm

 

Thoảng chút thơ buồn chợt trỗi ngâm

Càng khao khát mộng bỗng mơ thầm

Thì trông bữa vắng đang trào lệ

Để cuốn sương mờ nữa bận tâm

Hạt nắng trôi mành thêm tủi ngỡ

Làn mây cuộn bóng trải đau dầm

Tìm trong kỷ niệm hoài quên lối

Ủ tím vương sầu lỗi nhịp âm

 

07-12-2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền