*TĐ 316- Dậm Chân (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Dậm Chân

 

Tức ơi! Là tức. Vô bờ

Sao anh lại mãi thẩn thờ với em

Chưa lần mở miệng làm quen

Toàn là thơ phú mon men gợi tình

Gặp nhau thì đứng lặng thinh

Về nhà viết lách linh tinh lên tờ

Tức ơi! Là tức. Vô bờ

Giá mà em biết làm thơ ... .. trêu người

Giống như con Hến ngoài khơi

Muôn đời chẳng có một lời cùng ai

Thương sông, nhớ biển miệt mài

Nhìn dòng nước chảy u hoài ngàn năm

 

Thủy Điền

08-12-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền