*TĐA 57- Men Cay Tình Đời (Thơ) Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

MEN CAY TÌNH ĐỜI

 

Rượu kia say đắm tình người

Uống vào ta thấy men đời cay cay

Uống đi thêm chút men cay

Có say có tỉnh mượn vay thâm trầm

Uống say tâm thức bần thần

Mù u sâu thẳm lối mần chân đi

Lúc say lúc tỉnh trang đài

Uống đi uống nữa li bì ngất ngây

Mơ màng say đắm đắng cay

Thối đời trêu cợt vòng quay lắm trò

Mất khôn từ đó reo hò

Hư thân mất nết lò mò ven đê

Đường đi lối lại ê chề

Thâm âm câu chuyện ẫm ề nhân thân

Uống say quên cả bất cần

Men cay rượu đắng, đăng đàn cứ say

Đất trời thấy cũng loay hoay

Tình xưa nghĩa cũ đắng cay xa dần

Tìm đâu ra chốn nương thân

Cuộc đời buông lỏng hư thân tự mình!...

 

=== Trần Đức Ái ===

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền