*THUTÍM 50- Ừ Thôi ...! (Thơ) Thu Tím (VN)

 

Thu Tím

 

 

Ừ THÔI...!

 

Ừ thôi!

Anh cứ đi đi

Xem như hai kẻ chưa từng yêu nhau

Mặc nước mắt em tuôn trào

Anh bước cứ bước đừng chào biệt ly

 

Ừ thôi!

Đã không còn gì

Người dưng nước lã níu chi đau lòng

Em về gom hết nhớ mong

Tung lên trời rộng bềnh bồng mây bay

 

Ừ thôi!

Trên quãng đường dài

Sải chân đơn lẻ chẳng ai sóng cùng

Đêm về gối chiếc nhớ nhung

Mình ênh em chịu chẳng hờn anh đâu

 

Ừ thôi!

Nước chảy qua cầu

Duyên đầu khép lại buồn rầu cất mau

Nếu gặp mình vẫn gật chào

Có duyên không nợ cau trầu nhạt vôi!

 

Tím Thu

08/12/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền