*TMN 25- Phiên Khúc Mùa Đông (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

 

PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG

 

Có mùa đông đi qua đi qua

Có tình yêu bay xa bay xa

Có con chim thật thà thôi hót

Trời chẳng xanh mây xám một màu vương...

 

Và em dường như dường như

Không còn tha thiết nữa...không còn...

Chẳng hiểu vì sao tất cả không còn!

 

Bây giờ, bây giờ và ngày mai

Em mang hư vô thả về trời

Lời xưa, lời xưa không còn thanh âm nữa

Đã im rồi...cung bậc của tình yêu!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền