*NKP 1- Rũ Buồn (Thơ) Nguyễn Khánh Phương (VN)

 

Nguyễn Khánh Phương

 

 

RŨ BUỒN

 

Gửi giấc nồng mơ ngỡ nặng tìm

Thương tràn mấy cõi dại hồng tim

Tình yêu chốn cũ rồi mong trải

Bến đợi lần xưa chẳng lỡ chìm

Để níu ân thề nơi ngõ hẹn

Cho dìu ái tủi giữa lời ghim

Còn vương những thuở trông chờ đắm

Vẫn thoảng hồn ngây đắng dạ ghìm

Vẫn thoảng hồn ngây đắng dạ ghìm

 

Hoang chiều thổn thức đẫm lòng ghim

Ngày vui hạ đến hoa đầy nở

Bữa hẩm mùa sang bóng nhạt chìm

Bởi nữa người quên sầu nọ mắt

Hay hoài kẻ nhớ mộng này tim

Đâu nào một ngả đem buồn rũ

Lặng lẽ thềm say muốn trở tìm

 

09-12-2020

Nguyễn Khánh Phương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền