*TTN 72- Một Con Mắt Nhìn Đời (Thơ) Tống Thu Ngân (USA)

 

Tống Thu Ngân

 

 

MỘT CON MẮT NHÌN ĐỜI -1

 

Này em ơi

Hãy nhìn đời

Một mắt thôi

Sẽ tuyệt vời

 

Này em ơi

Hãy nhìn anh

Một mắt thôi

Một mắt thôi

 

Em thấy rồi

Anh thật tuyệt

Nhắm một mắt

Và yêu thương

 

Nhắm một mắt

Thấy thiên đường

Nhắm một mắt

Nghe mùi hương

 

Hãy nhìn em

Bằng một mắt

Để thấy em

Thật có duyên

 

Nhắm một mắt

Cười nửa miệng

Nói nửa câu

Ôi thật rầu

 

Ăn nửa bữa

Ngủ nửa đêm

Yêu không thể

Nửa con tim

 

Nhìn một mắt

Anh dạy em

Kéo nửa rèm

Ơi sao khó

 

Hãy nhìn đời

Bằng hai mắt

Mắt trong veo

Như mắt mèo

 

Thật dễ thương

Thật dễ thương

Lá là la...

Lá là la...

 

TỐNG THU NGÂN 993

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền