*NL 18- Ước Mong (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

ƯỚC MONG

.

Sao trăm năm vẫn khổ phận người?

Sao nhân gian  vẫn mãi đãi bôi?

Sao dối gian người mãi chuốt lời?

Cho yêu thương vẫn mãi xa xôi!

.

Sao trăm năm mãi khổ phận người?

Mong yêu thương về lại trên môi

Cho nhân gian đầy những nụ cười

Tay choàng vai hát khúc tình đôi

.

Biết bao năm hết khổ phận người?

Để yêu thương rạng rỡ mắt môi

Bao dối gian không có trên đời

Người nhìn nhau bằng hữu mà thôi

.

Mong nhân gian đẹp mãi tình người

Mong chuốt trau ngừng lại trên môi

Không nhân danh bẻ gãy ngôn lời

Người nhìn nhau hòa ái thân thương

.

Mong nhân gian đẹp mãi tình người

Bao ngụy ngôn lừa dối tiêu ma

Lời con tim đầy ấp nụ cười

Người cùng nhau vang khúc hoan ca

.

Tình người luôn mãi mãi thiết tha

.

Nguyên Lạc

  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền