*HTM 17- Thương Về Dạo Ấy (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

THƯƠNG VỀ DẠO ẤY

 

Âm thầm giữ lại gói hành trang

Chuyện ấy ngày xưa lẽ chẳng màng

Mới để tim gầy trong nỗi hẹn

Hay vì mắt thẳm giữa niềm mang

Tràn bao chữ nhớ vùi vân rặng

Gửi những tình say rớt lệ hàng

Một cõi thu về gieo khoảng vắng

Thôi đành giã biệt bến đò ngang

 

Thôi đành giã biệt bến đò ngang

Tại nén dòng châu đẫm chảy hàng...

Bởi trái tim nồng đang chợt vỡ

Như làn gió khẽ chỉ dần mang

Tìm chi một thuở còn lay lắt

Nhắc cả ngàn năm vẫn muộn màng

Ấp ủ nơi lòng chăng lặng ngỡ

Thương về dạo ấy kẻ đài trang

 

11-07-2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền