*TĐ 328- Mộng Hoài Nhân (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mộng Hoài Nhân

 

Kiếp sau ta sẽ làm người

Không làm thông nữa giữa trời mà reo

Kiếp sau hoá cảnh cheo leo

Đứng dọc bên đèo đội nắng, đội mưa

Kiếp sau ta sẽ làm vua

Ngồi trên chín bệ kẻ thưa, người hầu

Kiếp sau ta sẽ hết sầu

Khi mùa đông đến đình đầu bạc phơ

Kiếp sau ta sẽ làm ngơ

Mặc ai qua lại thờ ơ hững hờ

Không như cái kiếp mắt mờ

Nhìn bao đôi lứa hẹn hò dưới trăng

Mà lòng bỗng thấy buồn thầm

Làm thông sống giữa núi rừng bao la.

 

Thủy Điền

15-12-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền