*THUNG 20- Màu Mắt Em (Thơ) Thu Nguyễn (VN)

 

Thu Nguyễn

 

 

MÀU MẮT EM !...

 

Ôi màu mắt khiến hồn chao đảo

Chớ liếc ngang thêm rạo rực lòng

Đêm đến rồi thầm mong tự bảo

Khi nào ta mới hết thương trông

 

Nhung huyền bỗng đắm say tình ái

Khiến trái tim ngoan...hóa dại khờ

Sóng vỗ nhẹ hôn bờ cát trải

Bỡi yêu cuồng mộng mãi cõi mơ

 

Hướng nhìn về những vì sao sáng

Cho dạ quên xao lãng bóng ai

Ánh nguyệt soi canh dài vắng lặng

Bình mimh lên chẳng đặng chờ hoài

 

Làn mi cong một trời nhung nhớ

Luyến mến nhiều duyên nợ nghĩa ân

Cuối nẻo trần xin đừng cách trở

Cả đời làm nhịp thở trong anh ...

 

Thu Nguyen

15- 12- 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền