*LVT 62- Một Đêm Tôi Với Vô Cùng (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

MỘT HÔM TÔI VỚI VÔ CÙNG

 

Một hôm tôi với dòng sông

Vừa trôi vừa chảy bềnh bồng trong thơ

Em qua tôi một chuyến đò

Để thương để nhớ đợi chờ trăm năm

Từ em thơm đóa nguyệt rằm

Vai quàng mây lụa tay cầm hoa mơ

Mắt huyền lạc giữa câu thơ

Tóc chiều rối cả đôi bờ sông tôi

Một hôm tôi với mây trời

Về ôm tình mộng bên đồi nhân gian

Nở giùm tôi đóa quỳnh lan

Tỏa vào tôi nhé trắng ngần mùi hương

Một hôm tôi với con đường

Lang thang lạc giữa nghìn phương ảo huyền

Hỏi người rằng nhớ hay quên

Đường xưa lối cũ còn tìm nhau không ?

Một hôm tôi với vô cùng.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền