*HV 20- Ước (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

 

ƯỚC...

 

Ước làm chim nhỏ vượt trời cao

Bất hối, vô ưu, chẳng lụy nào

Núi thẳm, đèo ngang, nhìn gió bão

Rừng sâu, đá dọc, ngắm trăng sao

Non xanh bát ngát, vui chân sáo

Nước biếc bao la nhộn sắc màu

Buông bỏ kiếp người bao áo não

Nhẹ nhàng tung cánh...thoát sầu đau...!

 

Bạc Liêu

18/12/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền