*NK 20- Trỗi Khúc Tiêu Cầm (Thơ) Nhan Khởi (VN)

 

Nhan Khởi

 

 

TRỖI KHÚC TIÊU CẦM

 

Thử đáo phiên đời dạm chữ nhân

Hồn nghe lạc lõng buốt canh trần

Bao ngày lụy nhớ nhòa câu nghĩa

Lắm thuở vơi buồn đẫm mộng ân

 

Bởi úa luân thường gieo nhạt mãi

Rằng mong đạo lý chảy xanh dần

Ươm sầu ngữ cảnh mờ tâm trạng

Trỗi khúc thi cầm thả giọng ngân

 

17-12-20

Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền