*ĐP 21- Cầu Mong (Thơ) Đông Phương (VN)

 

Đông Phương

 

 

CẦU MONG

 

Chợt thoáng thời gian qua rất nhanh

Trong năm Canh tý dịch tung hoành

Miền Trung bão lũ dân điêu đứng

Cuộc sống khổ nghèo mãi quẩn quanh

 

Ước nguyện cầu mong Tân sửu đến

Thiên tai - dịch bệnh đẩy lùi nhanh

Trời Nam sạch bóng ngàn cô vít

Đất nước an vui vạn sự thành

 

16/12/2020

== Đông Phương ==

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền