*HNGỌC 17- Lạc Điệu (Thơ) Hương Ngọc (VN)

 

Hương Ngọc

 

 

LẠC ĐIỆU

 

Ý đẹp đâu rồi hỡi Ý hay.

Vần thơ lạc điệu chẳng đong đầy.

Tìm đâu để ghép cho tươm tất.

Cảm xúc đâu rồi chẳng lại đây....

*

Bởi tại vì ai mới thế này.

Vấn vương ,vương vấn chuyện xưa nay.

Đã xa ,xa tít không còn nữa.

Sao cứ vờn qua để đọa đày...

 

Hương Ngọc

17/12/20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền