*NKP 2- Thoảng Bóng Mờ (Thơ) Nguyễn Khánh Phương (VN)

 

Nguyễn Khánh Phương

 

 

 

THOẢNG BÓNG MỜ

 

Dệt gửi lời yêu dẫu đắm mờ

Vương nồng một thuở cõi này mơ

Ngày xưa phận gửi lòng sâu nhớ

Buổi cũ tình trao mắt dại ngờ

Mới ngỏ câu thề nhưng rạn vỡ

Cho rời chốn hẹn để buồn ngơ

Người đâu bỗng vắng giờ trăn trở

Trả hết hoài thương mãi lại chờ

 

Trả hết hoài thương mãi lại chờ

Khi làn gió thổi nỗi niềm ngơ

Còn đây dáng nọ tim thành vỡ

Vẫn đó lần kia dạ thêm ngờ

Bởi níu bên thềm đau mộng ngỡ

Hay tìm cuối nẻo cạn sầu mơ

Nào ai cứ giữ đầy trang vở

Lặng lẽ chiều hoang thoảng bóng mờ

 

18-12-2020 

Nguyễn Khánh Phương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền