*HOH 47- Chùm Thơ Của NS Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

 

CHÀNG CỦA THIẾP .

 

Chàng của thiếp vốn dòng hào kiệt .

Thiếp của chàng vốn bậc trâm anh .

Thông mình đỉnh ngộ tam tòng .

Cớ chị chàng lại quay về bến xưa .

Chàng cho ảo , thiếp đây không ảo .

Vậy cứ đi cho biết núi Đồ Sơn .

Cũng bởi chàng hồn bướm mơ tiên .

Nên chàng thiếp sâm thương đôi ngã .

Thiếp không phải Đạm Tiên đâu nhé.

Mà thiếp là Nguyễn thị Hoài Hương .

Dòng thơ thiếp viết tỏ tường .

Mong chàng thưởng lãm xin đừng chê nghe .

 

 

 NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG 

 

 

 

 

ANH ƠI ,ƠI ANH 

 

Anh là núi , chôn chân vì yêu biển .

Biển âm thầm ru núi mãi ngàn năm .

Đừng bõ biển , núi ơi đừng bõ biển .

Biển sẽ buồn , như sóng vỗ triền miên .

Núi có biết , biển yêu hơn núi nghĩ .

Nhưng âm thầm, trong lặng lẽ mà thôi .

Núi vĩ đại trơ gan cùng tuế nguyệt .

Biển miệt mài thương nhớ đến nghìn sau .

 

NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền